Upoznajte Sašu Poldrugač

Kada radiš ono što voliš, ni jedan dan na poslu nije posao. Yantras objedinjuje sve čime se bavim i u prijevodu znači tehnologija koja poboljšava život dodajući mu još neku dodatnu kvalitetu.