Istrazivanje o virtualnim asistentima

Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj 2020 [preuzmite svoj PDF]

Rezultate drugog godišnjeg istraživanja pronađite na sljedećoj poveznici:

Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj vol. 02


Rezultati prvog istraživanja o virtualnim asistentima u Hrvatskoj iz 2020. godine:

Tko su virtualni asistenti? Koliko ih ima u Hrvatskoj? Što rade? S kim surađuju? Kako se kreću cijene usluga virtualnih asistenata? – to su tek neka od pitanja na koja odgovaramo ovim istraživanjem.

Svrha istraživanja o virtualnim asistentima u Hrvatskoj jest utvrđivanje činjeničnog stanja i spremnosti hrvatskog tržišta na korištenje i pružanje usluga virtualnih asistenata.

Kao rezultat istraživanja nudimo vam konkretne informacije o virtualnim asistentima u PDF dokumentu na 42 stranice za koji se nadamo da će biti od pomoći poduzetnicima i svim drugim korisnicima usluga virtualnih asistenata, kao i samim virtualnim asistentima.

Zavirite u sadržaj istraživanja

Sadržaj istraživanja

(1) Svrha, trajanje i tijek istraživanja
(2) Tko su virtualni asistenti i što rade?
  • Povijest zanimanja virtualnog asistenta
  • Tko je / što je virtualni asistent?
  • Specijalizacije virtualnih asistenata (niše)
(3) Rezultati provedene ankete
  • Struktura i broj ispitanika
  • Hrvatima virtualni asistenti nisu dobro poznati
  • Svaki šesti ispitanik ima(o) svog virtualnog asistenta
  • Koje usluge nude virtualni asistenti
  • Stavovi i zablude o virtualnim asistentima
  • Iskustva onih koji su koristili usluge virtualnih asistenata
  • Anketa – odgovori virtualnih asistenata
(4) Virtualni asistenti na stranim i domaćim platformama
(5) Virtualni asistenti na webu
(6) Broj virtualnih asistenata u Hrvatskoj
(7) Cijene usluga virtualnih asistenata
(8) Komentari ispitanika

Preuzmite svoj primjerak

Svoj primjerak PDF izdanja istraživanja o virtualnim asistentima (42 stranice, 2MB) preuzmite potpuno BESPLATNO klikom na fotografiju ispod:

Hvala svima koji su sudjelovali

Hvala svima koji su sudjelovali u ovom istraživanju – bilo da su odgovorili na anketu, podijelili je s drugima ili su sudjelovali na bilo koji drugi način. Nadamo se da će vam ovo istraživanje biti korisno. Sve komentare, kritike i pohvale slobodno pošaljite na sanja[at]go2human.com.


Go2human Hub